ALBANIJA

Hyra Halili

hhalili@gmail.com
00381 3874 9047

AUSTRIJA

Vedran Kreković

info81@drluigi.hr
00385 1 5551 293
00385 1 5551 294

BELGIJA

Ana Kapri Kapraljević

info83.drluigi@gmail.com
00385 1 4839 450
00385 1 5551 294

BJELORUSIJA

Tetiana Serbina

drluigiinfo@gmail.com
00385 21 549 411
00385 21 682 052

BOSNA I HERCEGOVINA

Marijana Vukušić

info17@gmail.com
00385 21 549 401
00385 21 549 421

BUGARSKA

Stefani Lefterova

stefani.adriatik@abv.bg
00 381 17715 0059
00381 177 150 063

ČEŠKA

Simona Marasovič

simona.marasovic@drluigi.hr
00385 21 484 583
00385 21 682 052

CRNA GORA

Marijana Vukušić

info17@gmail.com
00385 21 549 401
00385 21 549 421


FRANCUSKA

Ana Kapri Kapraljević

info83@drluigi.hr
00 385 1 4839 450
00 385 2 5551 294

HRVATSKA

Dunja Šestan

info44@drluigi.hr
00385 21 549 400
00385 21 549 421

ITALIJA

Katarina Merćep

info61.drluigi@gmail.com
00385 21 599 974
00385 21 682 052

KOSOVO

Hyra Halili

hhalili@gmail.com
00381 3874 9047


LATVIJA I

Inga Velić

inge.velic@drluigi.hr
00385 21 484552
00385 21 682052

LATVIJA II

Tetiana Serbina

drluigiinfo@gmail.com
00385 21 549 411
00385 21 682 052

LITVA

Inga Velić

inge.velic@drluigi.hr
00385 21 484552
00385 21 682052

MAĐARSKA

Margit Mikelić

dr.luigi1@st.t-com.hr
00385 21 506 856
00385 21 682 052


MAKEDONIJA

Hyra Halili

hhalili@gmail.com
00381 3874 9047

NIZOZEMSKA

Ana Kapri Kapraljević

info83.drluigi@gmail.com
00385 1 4839 450
00385 1 5551 294

NJEMAČKA

Vedran Kreković

info81@drluigi.hr
00385 1 4839 451
00385 2 5551 294

POLJSKA

Izabela Hoxha

info86@drluigi.hr
00385 21 599 975
00385 21 682 052


RUSIJA I

Inga Velić

inge.velic@drluigi.hr
drluigi111@gmail.com
00385 21 484552
00385 21 682052

RUSIJA II

Tetiana Serbina

drluigiinfo@gmail.com
00385 21 484 521
00385 21 682 052

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Barbara Juratović

info89drluigi@gmail.com
00385 1 5551 290
00385 1 5551 294

SLOVAČKA

Simona Marasovič

simona.marasovic@drluigi.hr
00385 21 484 583
00385 21 682 052


SLOVENIJA

Dunja Šestan

info44@drluigi.hr
00385 21 549 400
00385 21 549 421

SRBIJA

Ivana Ribičić

info50@drluigi.hr
00385 21 549 402
00385 21 549 421

ŠVICARSKA

Vedran Kreković

info81@drluigi.hr
00385 1 5551 293
00385 1 5551 294

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Barbara Juratović

info89drluigi@gmail.com
00385 1 5551 290
00385 1 5551 294